Pierwszy wieżowiec stolicy, dawny hotel Forum, zmienia skórę raz na 30 lat. Zwany jest "zemstą Szwedów za nieudany potop".