Awaria

emusia 11.12.2005, 19:24

w tej sytuacji kierujący pojazdem powinien?

A. Zachować szczególną ostrożność,
B. Przyspieszyć,
C. Wcisnąć sprzęgło.