"Nice night for a walk"

ramius 20.12.2006, 21:26

Pożegnalne kogo z kim? :-) Ej, chyba mnie nie zostawiasz? ;-)

atwa2 20.12.2006, 20:00

Zdjęcie pożegnalne?:)